USG DOPPLER

Badanie to jest wykorzystywane do wczesnego wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które mogą doprowadzić do zatorów płucnych, zawału serca bądź udaru mózgu. Żyły i tętnice kończyn górnych bada się w celu stwierdzenia ich drożności, bowiem od tego zależy ich ukrwienie. Drętwienie rąk często spowodowane jest niedrożnością naczyń krwionośnych. W tętnicach kończyn dolnych szuka się zwężeń i miejsc niedrożnych, które mogą być przyczyną złego ukrwienia stóp. Badając żyły zwraca się uwagę na stan zastawek, ponieważ ich niedomykanie jest częstą przyczyną żylaków. W badaniu ultrasonograficznym wykorzystywany jest tzw. efekt Dopplera. Fala ultradźwiękowa wysyłana przez głowicę aparatu przemierza ciało, a następnie ulega odbiciu od ośrodka będącego w ruchu i powraca do głowicy. W tym wypadku ośrodkiem ruchu jest płynąca w naczyniach krwionośnych krew. Głowica połączona jest z monitorem komputera, który rejestruje zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi. W obserwowanym obrazie obserwuje się, gdzie krew płynie wolniej, a gdzie szybciej lub gdzie nie domykają się zastawki żylne. Można również zmierzyć przepływ krwi przez naczynia, co daje pojęcie o przekroju i wydolności tętnic i żył. Do badania dopplerowskiego kończyn dolnych i górnych nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Nie ma także ograniczeń wiekowych – wykonuje się je nawet małym dzieciom. Jest bezbolesne, nieinwazyjne i można je wykonywać wielokrotnie. Wykonuje się je w pozycji leżącej, przy użyciu specjalnego żelu, który ułatwia przesuwanie głowicy i przenikanie fali ultradźwiękowej. Następnie głowicę wodzi się po badanej kończynie obserwując obraz na ekranie monitora. Wstępne badanie polega na zewnętrznej ocenie wyglądu tętnic i żył. Badaniu temu towarzyszy efekt dźwiękowy w postaci przetworzonego dźwiękowo przepływu krwi, a dla lekarza wszelkie zakłócenia dźwiękowe są dodatkową informacją. Wynik badania dostępny jest od razu i zawiera opis dokonany przez lekarza, uwzględniający wszelkie zmiany. Opis może być wzbogacony także o rysunek w kolorze lub stosowny wykres.

Zobacz też: USG doppler Warszawa, usg ginekologiczne. | USG